PBIM Home Projecten Contact


PBIM ICT Management & Advies is de onderneming van Piebe Bakker, die over de afgelopen jaren werkzaamheden heeft uitgevoerd voor grote, vaak internationale organisaties, waaronder Shell, CMG, Raet, Elsevier, Logica en DeTelefoongids.  

De opdrachten die wij gedaan hebben waren zonder uitzonder uitzondering essentiele projecten in een snel veranderende organisatie, waarbij ICT op een vernieuwende manier werd toegepast in de klantorganisatie. Soms was het door te bepaelen hoe ICT op tactische niveau beter kon worden ingezet, vaak de realisatie van nieuwe ICT systemen, processen of werkwijze.
Alle opdrachten hebben als rode draad: verandering, mensen en technology. Waarbij steeds vanuit het Business perspectief ICT op een vernieuwende manier is ingezet.


                      PBIM Logo

Momenteel ben ik vanuit Inergy actief op het gebied van Big Data en Analytics. Hierbij helpen we klanten te helpen echte waarde uit de verschillende eigen databronnen vaak gecombineerd met externe bronnen, zoals door de overheid beschikbaar gestelde gegevensbronnen, meetgegevens van apparatuur en social media. HIerdoor ontstaat een breed inzicht in hoe klanten of producten zich 'gedragen' en kan men daarop inspelen door vanuit klantenservice extra acties te ondernemen, onderhoudsintervallen van apparatuur aan te passen en dynamisch te maken ed.

Kijk hier voor eerder uitgevoerde projecten en activiteiten. Piebe Bakker

Big Data 
 
Veel mensen vragen zich af wat Big Data precies is, onderstaande filmpje geeft daar een goed beeld van: